UPADEK_Lewandowski_CENTRALA_2019

UPADEK 

Auschwitz – ultma ratio ery modernizmu

Tomasz Lewandowski

14-31.05.2019r.

Autor w swoim projekcie skupia się na przedstawieniu fotograficznego studium architektury obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, pozwalając dostrzec okrutną w intencjach racjonalizację architektury przeznaczonej do zabijania. Szeroko zakrojony plan jak i metody będące jednym z osiągnięć modernizmu zakładającego pozytywny impuls dla rozwoju ludzkości, stały się w Oświęcimiu narzędziem przyczyniającym się do tytułowego upadku wszelkich współczesnych wartości. – Anka Gregorczyk, kuratorka wystawy

Tomasz Lewandowski ur. w 1978 r. w Nysie, mieszka i pracuje w Niemczech. W 2012 r. ukończył studia magisterskie w dziedzinie fotografii na Uniwersytecie Artystycznym Burg Giebichenstein w Halle w pracowni prof. Rudolfa
Schäfer’a. Od 2014 pracuje również jako gościnny wykładowca fotografii w Instytucie Edukacji Artystycznej w Warszawie, a od 2018 r. jest gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle (Saale).

www.tomaszlewandowski.de

Wydarzenie współfinansowane ze środków Miasta Poznania #poznanwspiera

Materiały prasowe do pobrania – TUTAJ