Galeria Centrala.Art to artist-run space skupiona wokół fotografii. Łączy w sobie przestrzeń ekspozycyjną, pracownię twórczą, czytelnię oraz miejsce spotkań dla twórców sztuk wizualnych. Autorski program wystawienniczy prezentuje artystów poruszających w swojej twórczości tematykę krajobrazu zmienianego przez człowieka, wątki  geopolityczne i zjawiska społeczno-socjologiczne mające wpływ na jakość przestrzeni i środowiska. Bliska jest nam fotografia narracyjna, estetyka nowej topografii i nowego dokumentu, choć jesteśmy otwarci na inne formy wyrazu. Doceniamy twórców stawiających odważne tezy i zadających trudne pytania. Prezentujemy prace zarówno uznanych artystów, jak i początkujących twórców. Program realizowany jest przy współpracy z FOTSPOT oraz przedstawicielami uczelni artystycznych i środowisk twórczych.
Z chęcią udostępniamy odpłatnie przestrzeń dla organizacji wystaw, spotkań, prezentacji lub warsztatów. Utrzymujemy się z dotacji, grantów i odpłatnej działalności Stowarzyszenia Fotspot oraz dzięki wsparciu Darczyńców.

Zespół
art director – Anka Gregorczyk

współpraca – Łukasz Szamałek, Kamil Figas, Marek Zakrzewski oraz FOTSPOT.