Wilkoszarski_CENTRALA_2019

PRACA WYBRANE

Adam Wilkoszarski

19.04 – 30.04.2019 r.

W swoich pracach Adam Wilkoszarski koncentruje się na odkrywaniu miejsc, które potrafią zmienić się z przepełnionych ludźmi, w puste i porzucone przestrzenie. Skupia się na zanikającej granicy między sferą publiczną i prywatną , a często przekraczaniu tej granicy. 

Adam Wilkoszarski (ur. 1986) jest polskim fotografem dokumentalnym i krajobrazowym, mieszka i pracuje w Poznaniu.

Dzięki uprzejmości artysty wszystkie fotografie będą wystawione na sprzedaż w trakcie trwania wystawy oraz również po jej zakończeniu, a zebrane środki wesprą działalność przestrzeni twórczej
CENTRALA.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Miasta Poznania #poznanwspiera