W tym roku po dwóch latach intensywnego działania w okresie letnim podczas pandemii, robimy wolne od wystaw.

Wracamy z prezentacją Kingi Wrony już 16 września.

W ciągu najbliższych 8 tygodni Centrala pełni funkcję pracowni twórczej. Jeśli ktoś chciałby zajrzeć do galerii, gdzie można nadal zobaczyć część fotografi wystawy Krajobrazy Tymczasowe, prosimy o indywidualne umówienie się na spotkanie.

Dobrego lata !!!

/

This year, after two years of intense activity in the summer during the pandemic, we are doing small pause from exhibitions.

We come back with the exhibition of Kinga Wrona pictures – on September 16.

Over the next 8 weeks, Centrala works as a creative space. If anyone would like to visit the gallery anyway (where you can still see some of the works of the Temporary Landscapes exhibition), please make an individual appointment.

Have a great summer!