Zapraszamy do współpracy stażystów, praktykantów do stałej i okazjonalnej współpracy przy działaniach organizowanych w Galerii Centrala wspólnie z inicjatywą FOTSPOT.

Praktyka zawodowa/Staż zawodowy

Wspieramy uczniów i studentów poznańskich szkół i uczelni możliwością odbycia bezpłatnej praktyki zawodowej w wymiarze godzin wynikającym z obowiązków szkolnych. Godziny rozkładamy w sposób dogodny dla obu stron. W trakcie trwania wystaw w galerii, pracujemy w wymiarze 12-15 h tygodniowo w formie stacjonarnej – od środy do piątku i okazjonalnie w soboty – głównie w g. 15-19 w zależnosci od aktualnych potrzeb. Poza czasem trwania wystaw, godziny funkcjonowania ustalamy w zależnosci od potrzeb organizacyjnych Fotspot.

Praktyka polega na m.in.
– wsparciu działań organizacyjnych w zakresie przygotowania wystaw fotograficznych
– poprzedzających je działań produkcyjnych i promocyjnych,
– wsparciu w przygotowaniu materiałów informacyjnych, komunikatów prasowych, newsletterów, udział w tworzeniu materiałów do mediów społecznościowych,
– kolportażu plakatów i materiałów promo do zaprzyjaźnionych instytucji i miejsc kultury,
– oprawie prac, montażu wystaw,
– bieżącym utrzymaniu porządku w galerii,
– pilnowaniu wystaw.

Co zapewniamy

Praktykę/Staż w stowarzyszneiu FOTSPOT (prężnie funkcjonującej organizacji zorientowanej na działania kulturotwórcze, artystyczne i edukacyjne w zakaresie sztuk wizualnych) oraz w przestrzeni twórczej i Galerii Centrala, skupionej na fotografii i tematyce „krajobrazu zmodyfikowanego przez człowieka).
Udziału w spotkaniach autorskich, wykładach, wydarzeniach artystycznych.
Wsparcia i zaangażowania ze strony Fotspot i Galerii Centrala w zdobyciu cennego doświadczenia w koordynacji działań profesjonalnego miejsca działań kulturotwórczych i artystycznych.
Dobrą kawę/herbatę i miejsce do pracy, Wi-Fi, dostęp do księgozbioru wydawnictw fotograficznych w czytelni Galerii Centrala.

 

Czego oczekujemy

Od praktykantów oczekujemy sumienności i otwartości na praktyczną naukę, przynajmniej podstawowych umiejętności obsługi programów graficznych, pakietu Office, mediów społecznościowych, apartu fotograficznego oraz zdolności manualnych i technicznych umożliwiających prace przy montażu wystaw.
Od stażystów oczekujemy dodatkowo samodzielności w realizacji powierzonych zadań i otwartości na współpracę kuratorską oraz organizacyjną przy dalszej już odpłatnej współpracy.
Wymagamy przedstawienia świadectwa ubezpieczenia i umowy z placówką edukacyjną przed podjęciem praktyki/stażu.

Zależy nam na osobach otwartych, pozytywnie nastawionych do życia, sumienych, ale i takich dla których faktyczne zangażowanie przez 10-12 godzin w tygodniu nie będzie problemem, a przyjemnością. Działamy jako grupa twórcza, poświęcamy swój prywatny czas, a dla przyjemności życia wśród fotografii, fotografów, realizujemy ciekawe wydarzenia i działania kulturalne. Szukamy wsparcia i dobrego ducha, który wesprze nas, a w dłuższej perspektywie stanie się częścią naszego zespołu.


Staż i praktyka organizowana jest formalnie przez Stowarzyszenie FOTSPOT w Galerii Centrala.

Zapraszamy do zgłoszeń pod adres contact@centrala.art lub contact@fotspot.pl lub osobiście w Galerii Centrala.
W tytule maila prosimy napisać PRAKTYKA lub STAŻ – oraz imię i nazwisko wraz opisem doświadczenia, poziomu nauczania oraz opisu posiadanych umiejętności.